Alapszabály – 5. Az egyesület elnöke és feladatai

5.1. Az elnökség összehívása

Az elnöknek az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer – írásban igazolható módon – össze kell hívnia. Össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik. Az elnökség ülésezhet személyes találkozón, vagy interneten keresztül is.

Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja.

5.2. Az elnök feladatai különösen

  • képviseli az egyesületet;
  • kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol;
  • kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait;
  • vezeti az egyesület tagnyilvántartását;
  • vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet.
  • ellátja az egyesület ügyvezetését.

Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel és céljaival összhangban.

5.3. Az elnök helyettesítése

Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

Alapszabály: 1234567891011